הגשת בקשות לפטורים

לימודי הנדסאים מורכבים מקורסי בסיס ומקורסים מתקדמים, וכן מפרויקט גמר.
במידה שלמדת בעבר לימודים גבוהים – טכנולוגיים או אקדמיים, שתכניהם מקבילים לקורסים שיילמדו על ידך במסגרת לימודי הנדסאים באריאל, ניתן להגיש בקשה לפטור מן הקורס החוזר.
לפני הגשת הבקשה, ראוי לשקול אם הידע שרכשת בעבר הינו בעל בסיס איתן ותומך בלימודיך הנוכחיים.

איך מגישים את הבקשה?

לנוחותך יצרנו מערכת להגשת הבקשות. יהיה עליך להעלות את המסמכים למערכת המידע אישי. הבקשה תועבר לבחינת ראש המחלקה, והוא זה שימסור את תשובתו לאחר בחינת כלל הנתונים. לא ניתן להגיש בקשה באופן אחר. לשם הבהרת התהליך יצרנו עבורך מדריך להגשת בקשות לפטורים.

לוח זמנים

1. רישום ללימודי הנדסאים ותשלום דמי רישום.
2. פנייה בבקשה לפטורים עבור קורסים הנכללים בתכנית הרב-שנתית. לבקשה יש לצרף: גיליון ציונים וסילבוס לקורס הרלוונטי. ללא מסמכים אלו לא ניתן לדון בבקשה.
3. סיום ההליך, כולל העלאת המסמכים הנדרשים: עד שבועיים מתחילת הלימודים.

בהצלחה!

 

 

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות