תעריף הכשרה למנהלי עבודה משולב הנדסאי בניין

נוהל תעריף שכ"ל למסלול הכשרה למנהלי עבודה (283), משולב עם הנדסאי בניין

בנספח זה מפורטים התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד הכפופים לתקנון הנדסאים.

 1. תהליך הרישום
  • הסטודנט נדרש להסדיר תשלום שכ"ל מלא עבור הקורס המבוקש לפני תחילת הקורס.
  • סטודנט אשר לא ישלם במועד, לא יוכל להשתתף בקורס.
 2. עלות הלימודים
  • עלות הקורס הינה 9000 ₪ (לאחר הנחה של 6% לסטודנט/לבוגר הלומד/עובד באוניברסיטת אריאל

בשומרון ו/או במכללה בטכנולוגית הנדסאים באריאל)

 • עלות שחזור תעודת קורס הינה 50 ₪.
 1. אגרת בחינה

בחינות האגף להכשרה מקצועית מנוהלות עפ"י הנחיות משרד העבודה ואליהם נדרש להירשם ולשלם אגרת בחינה, לכל בחינה חיצונית בקורס. גובה התשלום נקבע ע"י משרד העבודה – האגף להכשרה מקצועית.          גובה האגרה לשנת תשפ"ד 143 ₪ ועתיד להשתנות בהתאם לתעריפי משרד העבודה.

4.       תקנות הסדר יתרת התשלום

 4.1   החזרים כספיים

 • יתרת זכות בתיק הגביה של הסטודנט מתקזזת באופן אוטומטי עם יתרות לתשלום (במידה וקיימות). באם לא קיימת יתרה לתשלום, יתרת הזכות תועבר באופן אוטומטי לשנת הלימודים הבאה (כשהיא צמודה למדד).
 • סטודנט המעוניין בהחזר כספי ידרש להזין פרטי חשבון להחזר דרך השירות מידע אישי ולשלוח פנייה למדור שכר לימוד דרך מערכת הפניות. ההחזר יבוצע באמצעות העברה בנקאית.
 • במידה וקיימת הוראת קבע מהבנק, תבוצע העברה ישירות לחשבון זה. אין צורך להעביר פרטי חשבון להחזר. אלא אם הסטודנט יציין חשבון אחר.
 • הטיפול בהחזר כספי אורך כ- 30 ימי עסקים כאשר במסגרת הטיפול תיערך בדיקה מקיפה של תיק הגבייה.
 • בקשות להחזר, לבעלי פרטי חשבון להחזר, שיתקבלו עד ה- 25 לחודש יועברו לחשבון הסטודנט, לכל הפחות, ב- 10 לחודש העוקב.
 • בחודשים בהם חלים חגי ישראל יתכנו שינויים במועד האחרון להגשת הבקשה, השינויים יעודכנו בלוח המודעות של מדור שכר לימוד באתר.
טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות