תמצית נהלי שכר לימוד

א. דמי רישום

 • דמי ההרשמה תקפים לשנה אחת בלבד. הם אינם מוחזרים במקרה של ביטול לימודים, או הפסקתם מצד הסטודנט.
 • דמי ההרשמה יוחזרו לנרשם רק במידה שלא נפתח המסלול שאליו ביקש הנרשם להירשם.
 • פטור מתשלום דמי רישום חל על הממשיכים ברצף במכללה: 1) בוגרי המכינה הטכנולוגית ללימודי הנדסאים; 2) מסיימי הנדסאי בניין הממשיכים ברצף למסלול תכנון מבנים.

 

ב. הוראת קבע

 • לתשלום שכר הלימוד, כל מועמד מחויב לחתום על טופס הוראת קבע לחשבון בנק, או לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי.
 • למועמד אשר יתקבל ללימודים, תופעל גבייה בהוראת קבע החל מהשנה הראשונה ללימודים ועד לסיום הלימודים במסלול, בתשלומים צמודים למדד בהתאם להוראות מה”ט.

 

ג. גובה שכר לימוד תשפ"ד 

   הערות:

 • גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על-פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
 • שכר לימוד יסוד בלימודי הנדסאים ובמכינה טכנולוגית צמוד למדד המחירים לצרכן.
 • עלות הבחינות החיצוניות בלימודי הנדסאים מחושבת לפי בחינה אחת/שתיים, 2 מועדים. מספר הבחינות עשוי להשתנות בהתאם למסלול הלימודים ולשנת הלימודים.
 • סטודנט הלומד במכינה 2 מקצועות ומעלה מחיוב ללמוד מיומנויות למידה.

 

ד. תשלום המקדמה

מועמד אשר התקבל ללימודים חייב בתשלום מקדמה על מנת להבטיח את מקומו במסלול הלימוד המבוקש.

גובה המקדמה: 10% משכר הלימוד + תשלומים נלווים + עלות בחינות מה"ט.

 

ה. אפשרויות לתשלום שכר לימוד

ניתן לשלם בכל אחת מן האפשרויות הבאות: הוראת קבע לבנק, כרטיס אשראי, במזומן באמצעות שובר בבנק הדואר, באתר המכללה, באפליקציה,באמצעות הפיקדון הצבאי או
בהעברה בנקאית לפרטי החשבון : 
בנק אוצר החייל 14
סניף 343
חשבון 33437

יש להעביר את האסמכתא על ביצוע העברה כקובץ מצורף, דרך מערכת הפניות למדור שכר לימוד.
שים לב, קליטת התשלום במערכת מתבצעת עד 5 ימי עבודה מיום העברת האסמכתא וביצוע ההעברה בפועל.

 

סטודנט המבקש לשלם שכר לימוד שלא באמצעות הוראת הקבע, מתבקש להסדיר את התשלום לפני מועד הפעלת הוראת הקבע (עד ל-15 בחודש התשלום).

 

ו. ביטול לימודים

 
תאריך הודעה על הפסקת לימודים תשלום ראשון תשלום יתרת שכר הלימוד המלא חיוב עבור פרויקט
מקדמת שכ"ל תשלומים נלווים
מיום הרישום ועד יום תחילת הלימודים החזר מלא החזר מלא החזר מלא
במהלך 90 הימים הראשונים ללימודים אין החזר מחויב ב- 50% מחויב ב- 50% שכר לימוד שנתי * מחויב ב- 50% שכר לימוד שנתי **
לאחר 90 יום הראשונים ללימודים חיוב מלא

*למעט מסלולי הנדסה אזרחית (בניין) מגמת תכנון מבנים, עיצוב תעשייתי שנה ג' ואדריכלות שנה ג'

**במחלקה לאדריכלות ועיצוב פנים, עד תחילת סמסטר ב' – לא יחויב הפרויקט. כמו כן, סטודנט יחויב ב- 50% מעלות הפרויקט במידה ויפסיק לימודים בתום 90 יום ממועד תחילת מחזור אביב באותה שנה.

למידע מלא ראה בנוהל הנדסאים

ז. חיילים משוחררים*:

 • חייל משוחרר אשר החל את לימודיו בתוך חמש שנים מתאריך סיום שירות החובה/שירות לאומי, זכאי להשתתפות הקרן להכוונת חיילים משוחררים בשכר לימוד יסוד של שנה א' ושנה ב' (במסלול הנדסאים, טכנאים, ובמסלול מכינה טכנולוגית).
 • אחוז מימון הקרן לחיילים משוחררים בשנת הלימודים תשפ"ג עומד על 90% משכר הלימוד.
 • חייל משוחרר ישלם 10% מגובה שכר הלימוד, וכן תשלומים נלווים, אגרת אגודת סטודנטים, ותשלום עבור בחינות חיצוניות.
 • תשלום מקדמת שכר לימוד באמצעות שובר מן הפיקדון הצבאי: המועמד יכול לשלם את מקדמת שכר הלימוד באמצעות הפיקדון. להלן הנחיות לתשלום באמצעות הפיקדון
 • הפסקת לימודים : סטודנט שיפסיק את לימודיו יחושב אחוז מימון הקרן באופן יחסי לחודשי הלימוד, ועל פי תאריך הפסקת הלימודים המופיע במערכות המידע של המכללה. על הסטודנט לשלם את ההפרש ,על פי נוהלי הפסקת הלימודים של המכללה.

*התנאים למימון חיילים משוחררים מתעדכנים בכל שנת לימודים על-פי הנחיות הקרן להכוונת חיילים משוחררים.
*אחוז המימון והתנאים לזכאות למימון כפופים לשינויים בהתאם להחלטות הקרן.

 

ח. מידע מפורט על שנים מתקדמות לפי מסלולים

ראה בתעריפי שכר לימוד הנדסאים שנים ב + ג.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות