תעריפי לימודי הנדסאים וטכנאי רפורמה לשנת תשפ"ד

 

 

מסלול לימודים דמי רישום שכר לימוד מלא תשלומים נלווים5 דמי אגודת הסטודנטים *רשות דמי הגנת פרויקט פרויקט גמר/סטאז' סה"כ לתשלום (לא כולל בחינות מה"ט) סה"כ לסטודנטים הממונים ע"י משרד הביטחון (לא כולל
בחינות מה"ט)
 
לימודי יום שנה א' ₪ 200 ₪ 7,807 ₪ 1,660 ₪ 250 ₪ 9,917 ₪ 2,891
שנה ב' ₪ 7,807 ₪ 1,660 ₪ 250 ₪ 200 ₪ 1,800 ₪ 11,717 ₪ 4,691
שנה ג' (אדריכלות,עיצוב תעשייתי) ₪ 3,904 ₪ 829 ₪ 250 ₪ 4,983
טכנאים (מ"ח רפורמה) ₪ 200 ₪ 10,149 ₪ 1,660 ₪ 250 ₪ 200 ₪ 1,250 ₪ 13,709 ₪ 4,575
שנה ג' מכשור רפואי סטאג' ₪ 3,904 ₪ 829 ₪ 250 ₪ 2700 ₪ 7,683
לימודים משולבים – (מסלול ערב) שנה א' ₪ 200 ₪ 6,416 ₪ 1,364 ₪ 250 ₪ 8,230 ₪ 2,456
שנה ב' ₪ 6,416 ₪ 1,364 ₪ 250 ₪ 8,030 ₪ 2,256
שנה ג' ₪ 6,416 ₪ 1,364 ₪ 250 ₪ 200 ₪ 1,800 ₪ 10,030
טכנאים (מ"ח רפורמה) שנה א' ₪ 200 ₪ 8,341 ₪ 1,660 ₪ 250 ₪ 10,451 ₪ 2,944
טכנאים (מ"ח רפורמה) שנה ב' ₪ 8,341 ₪ 1,660 ₪ 250 ₪ 200 ₪ 1,250 ₪ 11,701 ₪ 4,194
הנדסה אזרחית (בניין)- תכנון מבנים ₪ 4,155 ₪ 884 ₪ 250 ₪ 200 ₪ 1,800 ₪ 7,289
מכינה טכנולוגית קדם הנדסאים 
מתמטיקה ₪ 200 ₪ 1,425 ₪ 303 ₪ 250 מכינה מלאה:

₪ 3,485

מכינה חלקית:  בהתאם לסה"כ הקורסים במערכת השעות

מכינה מלאה:

₪ 1,340

מכינה חלקית: בהתאם לסה"כ הקורסים במערכת השעות

אנגלית ₪ 1,268 ₪ 270 ₪ 250
עברית ₪ 475 ₪ 101 ₪ 250
מיומנויות למידה4 ₪ 316 ₪ 66 ₪ 250

הערות:

  1. גובה שכר הלימוד מתעדכן בכל שנת לימודים על-פי חוזר מה"ט (05-4-50) ועל פי החלטת הנהלת המכללה.
  2. שכר לימוד יסוד בלימודי הנדסאים ובמכינה טכנולוגית צמוד למדד המחירים לצרכן.
  3. עלות הבחינות החיצוניות בלימודי הנדסאים  חושבת לפי בחינה אחת/שתיים, 2 מועדים. מספר הבחינות עשוי להשתנות בהתאם למסלול הלימודים ולשנת הלימודים.
  4. סטודנט הלומד במכינה 2 מקצועות ומעלה מחיוב ללמוד מיומנויות למידה.
  5. שירותי אבטחה וביטוח תאונות אישיות , שירותים אקדמיים , שירותים מנהליים וטכנולוגים.
  6. בחינות מה"ט – בהתאם לבחינות אליהן הסטודנט יהיה רשום בפועל * ₪ 400 לבחינה עבור מועדי א' + ב'.
  7. לאחר העברת שמות הסטודנטים המיועדים לבחינת ההסכמה(הגנה) לרגולטור,יחויב הסטודנט במחיר מלא של דמי ההגנה,גם במקרה בו יודיע על אי הגעתו להגנה במועד שנקבע לו. *מקרים חריגים לזיכוי יבחנו ע"י רמ"ד מה"ט , בכפוף להצגת אישורים נדרשים.

 

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות