טכנאי תעשייה וניהול – מידע על גובה שכר הלימוד

תעריפים וביטול ללימודי טכנאי תעשייה וניהול-מפעלי לשנה"ל תשפ"ד למתחילי לימודים בשנת תשפ"ד

להלן התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, הכפופים לתקנון הנדסאים, לנהלי מה"ט.

תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש 07/2023 שפורסם בחודש 08/2023 ומתעדכן בכל 15 לחודש.

תהליך הרישום:

תשלום דמי רישום ⇐ תשלום ראשון ⇐ הסדרת יתרת תשלום

1.      תשלום דמי רישום

  • דמי רישום בסך 200 ₪ משולמים במעמד הרישום ואינם מוחזרים.

2.      תשלום ראשון

  • התשלום הראשון מהווה חלק מסך התשלום השנתי ויש לשלמו עד 10 ימים לפני מועד תחילת שנת הלימודים.
  • גובה התשלום הראשון הינו 2,000 ₪.

3.      תשלומי שכ"ל ונלווים

שנת לימודים דמי רישום שכר לימוד בסיסי שירותים אקדמיים בחינות מה"ט* בחינת פרויקט (דמי הגנה) פרויקט גמר סה"כ תשלום לשנה  סה"כ
שנה א' 200 ₪ 7,639 ₪ 80 ₪ 400 ₪ 8,319 ₪ 16,488 ₪
שנה ב' 7,639 ₪ 80 ₪ 200 ₪ 250 ₪ 8,169 ₪

3.1 יש להסדיר את יתרת התשלום עד 30 יום מיום תחילת הלימודים.

  • העלות כוללת אפשרות למועד א' בלבד.  במידת הצורך רישום לבחינה חוזרת בתשלום על-פי תעריף מה"ט.
  • דמי אגודת הסטודנטים (כרטיס חבר באגודת הסטודנטים) בסך 250 ₪ ניתן לשלם לפי בחירה באמצעות פנייה למדור שכר לימוד.
תאריך הודעה על הפסקה הלימודים תשלום ראשון תשלום יתרת שכר הלימוד המלא חיוב עבור פרויקט חיוב עבור הגנת הפרויקט
מקדמת שכ"ל תשלומים נלווים
עד ליום תחילת הלימודים החזר מלא החזר מלא
במהלך 90 הימים הראשונים ללימודים אין החזר מחויב ב-50% מחויב ב-50% שכר לימוד שנתי תשלום על הפרויקט בהתאם לאישור רמ"ד  קשרי מה"ט
לאחר 90 הימים הראשונים ללימודים חיוב מלא תשלום על דמי הגנת הפרויקט בהתאם לאישור רמ"ד קשרי מה"ט

 

4.     ביטול הרשמה/לימודים

  • התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות מה"ט והמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל השומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות