נוהל תעריפים וביטול לימודי תעודה ותגבורים לשנה"ל תשפד

 

בנספח זה מפורטים התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, הכפופים לתקנון המכללה הטנולוגית הנדסאים באריאל .

1. תהליך הרישום

  • חובה על הסטודנט להסדיר תשלום שכ"ל מלא עבור הקורס המבוקש לפני תחילת הקורס.
  • סטודנט אשר לא ישלם במועד, לא יוכל להשתתף בקורס.

2. עלות הלימודים

  • דמי רישום אינם מוחזרים.
  • עלות הקורס הינה בהתאם למפורסם באתר המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל.
  • לסטודנט פעיל ובוגר המכללה הלומד/עובד באוניברסיטת אריאל בשומרון ו/או במכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל, תינתן הנחה של 6% לעניין  שכ"ל של הקורס.
  • למי שעמד בכלל מטלות הקורס בהצלחה, בתום הלימודים, תנתן תעודה המעידה על סיום הקורס ,עלות העתק תעודת סיום משוחזר, תעמוד על  50 ₪ ..

3. ביטול הרשמה/לימודים

  • הליך ביטול הרשמה/ לימודים יחל בהודעת המועמד/הסטודנט למחלקתו בכתב דרך מערכת הפניות. תאריך קבלת ההודעה בכתב הוא התאריך הקובע את מועד הפסקת הלימודים.
  • סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודיו, יחשב כלומד פעיל ויחויב בתשלום בגין תקופה זו.
  • להלן טבלת החזרים לעניין ביטול :
 
מועד הפסקת הלימודים חיוב
עד שבועיים לפני תחילת הקורס החזר מלא מלבד דמי רישום
החל משבועיים לפני תחילת הקורס ועד ליום לפני תחילת הקורס 250 ₪
מיום פתיחת הקורס חיוב מלא

*נוהל זה הינו נספח  לנוהל שכ"ל סטודנט- הנדסאים באריאל

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות