השלמה מטכנאי להנדסאימידע על גובה שכר הלימוד

תעריפי שכר לימוד ונהלי ביטול ללימודי השלמה מטכנאי להנדסאי- מפעלי לשנה"ל תשפ"ד

בנספח זה מפורטים התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, הכפופים לתקנון הנדסאים, לנהלי מה"ט. 

תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש 04/2023 שפורסם בחודש 05/2023 ומתעדכן בכל 15 לחודש.

תהליך הרישום:

תשלום דמי רישום ⇐ תשלום ראשון ⇐ הסדרת יתרת תשלום

1.      תשלום דמי רישום

  • דמי רישום בסך 200 ₪ משולמים במעמד הרישום ואינם מוחזרים.

2.      תשלום ראשון

2.1 התשלום הראשון מהווה חלק מסך התשלום השנתי ויש לשלמו עד 10 ימים לפני מועד תחילת שנת הלימודים.

2.2 גובה התשלום הראשון הינו 2000 ₪.

3.      תשלומי שכ"ל ונלווים

דמי רישום שכר לימוד בסיסי שירותים אקדמיים שירותים מנהליים וטכנולוגים בחינות מה"ט* בחינת פרויקט
(דמי הגנה)
פרויקט גמר סה"כ
200 ₪ 6,416 ₪ 678 ₪ 271 ₪ 400 ₪ 200 ₪ 1,800 ₪ 9,965 ₪

3.1 יש להסדיר את יתרת התשלום עד 30 יום מיום תחילת הלימודים.

  • העלות כוללת אפשרות למועד א' בלבד.  במידת הצורך רישום לבחינה חוזרת בתשלום על-פי תעריף מה"ט.
  • דמי אגודת הסטודנטים (כרטיס חבר באגודת הסטודנטים) בסך 250 ₪ ניתן לשלם לפי בחירה באמצעות פנייה למדור שכר לימוד.
  • סטודנט הממשיך את לימודיו מטכנאי להנדסאי באריאל פטור מתשלום דמי רישום.

4.    ביטול הרשמה/לימודים

תאריך הודעה על הפסקת לימודים תשלום ראשון תשלום יתרת שכר הלימוד המלא חיוב עבור פרויקט חיוב עבור הגנת הפרויקט
מקדמת שכ"ל תשלומים נלווים
עד לשבועיים לפני תחילת
הלימודים
החזר מלא החזר מלא
במהלך השבועיים הקודמים לתחילת הלימודים חיוב בסך 500 ש"ח החזר מלא
במהלך 90 הימים הראשונים ללימודים אין החזר מחויב ב-50% מחויב ב-50% שכר לימוד שנתי תשלום על הפרויקט  בהתאם לאישור רמ"ד קשרי מה"ט
לאחר 90 הימים הראשונים ללימודים חיוב מלא תשלום על דמי הגנת הפרויקט  בהתאם לאישור רמ"ד קשרי מה"ט

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות