עתודה טכנולוגית (י"ג-י"ד) מרום

שנה"ל תשפ"ד בעתודה הטכנולוגית  מסלול "מרום" תחל ביום 01/09/2023.

בנספח זה מפורטים התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, הכפופים לתקנון הנדסאים, ולנהלי משרד החינוך והמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל.

תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש 05/2022 שפורסם בחודש 06/2022, ומתעדכן בכל 15 לחודש.

תהליך הרישום:

תשלום דמי רישום  תשלום ראשון ⇐ הסדרת יתרת תשלום

שנת לימודים דמי רישום מקדמת שכר לימוד סה"כ לתשלום
שנה א' 200 800 ₪ 1,000  ₪
  • דמי רישום בסך 200 ₪ אינם מוחזרים.
דמי רישום* שכר לימוד בסיסי תשלומים נלווים ( דמי אגודת הסטודנטים * רשות שכר לימוד מלא לתשלום כולל נלווים שכר לימוד מלא לתשלום כולל נלווים עבור סטודנט ממומן ע"י צה"ל **
שנה א' 200 6,666 ₪ 1,581 ₪ 240 ₪ 8,487 ₪ 3,179 ₪
שנה ב'   6,666 ₪ 1,581 ₪ 240 ₪ 8,424 ₪ 3,179 ₪

 

 

**מימון יינתן לסטודנטים הזכאים על-פי קריטריונים של משרד הביטחון

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות