פעמי עתידים

שנה"ל תשפ"ג

בנספח זה מפורטים התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב, הכפופים לתקנון הנדסאים.

1.      דמי רישום

  • דמי רישום בסך 200 ₪ משולמים במעמד הרישום ואינם מוחזרים.

2.      תשלומי שכ"ל ונלווים

  • יש להסדיר את תשלום מקדמה עד 10 ימים לפני מועד תחילת שנת הלימודים.
  • לכל המתקבלים לפרויקט פעמי עתידים יינתן מימון של משרד הביטחון (מנהלת עתידים) עבור יתרת התשלומים.
  • על אחראיות הסטודנט לוודא את קבלת המימון מצה"ל. במידה ולא מתקבל מימון על הסטודנט לשלם את מלוא העלות בכפוף לתקנון הנדסאים.
  • משרד הביטחון לא מממן קורסים חוזרים, עלות קורס חוזר נקבעת בהתאם לנהלי המוסד.
  • להלן טבלת עלויות:
שנת לימודים דמי רישום השתתפות אישית בשכ"ל בסיסי סה"כ תשלום לשנה
שנה א' 200 ₪ 1,600 ₪ 1,800 ₪
שנה ב' 1800 ₪ 1,800 ₪
שנה ג' 1800 ₪ 1,800 ₪

 

3.      ביטול הרשמה/לימודים

סטודנט פעמי עתידים בניין שלא מאושר על-ידי צה"ל להמשך לימודים, יהיה זכאי להחזר מלא בגין תשלומיו בניכוי דמי רישום.

*התעריפים המפורסמים עשויים להשתנות בהתאם להנחיות מה"ט והמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל, השומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.

למידע נוסף יש לעיין ב נהלי שכר לימוד.

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות