נוהל תעריפים וביטול לימודי פעמי עתידים לשנה"ל תשפ"ד

 

בנספח זה מפורטים התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, הכפופים לנוהל תעריפי הנדסאים.

1.      דמי רישום

  • דמי רישום בסך 200 ₪ משולמים במעמד הרישום ואינם מוחזרים.

2.      תשלומי שכ"ל ונלווים

  • יש להסדיר את תשלום מקדמה עד 10 ימים לפני מועד תחילת שנת הלימודים.
  • לכל המתקבלים לפרויקט פעמי עתידים יינתן מימון של משרד הביטחון (מנהלת עתידים) עבור יתרת התשלומים.
  • על אחראיות הסטודנט לוודא את קבלת המימון מצה"ל. במידה ולא מתקבל מימון על הסטודנט לשלם את מלוא העלות בכפוף לתקנון הנדסאים.
  • משרד הביטחון לא מממן קורסים חוזרים, עלות קורס חוזר נקבעת בהתאם לנהלי המוסד.
  • להלן טבלת עלויות:
שנת לימודים דמי רישום השתתפות אישית בשכ"ל יסוד סה"כ תשלום לשנה
שנה א' 200 ₪ 1,561 ₪ 1,761 ₪
שנה ב' 1,561 ₪ 1,561 ₪

 

3.      ביטול הרשמה/לימודים

סטודנט במסלול פעמי עתידים אשר לא מאושר ע"י צה"ל להמשך , יהיה זכאי להחזר מלא בגין תשלומיו בניכוי דמי רישום בהתאם לפירוט מטה :

תאריך הודעה על הפסקת לימודים תשלום ראשון תשלום יתרת שכר הלימוד המלא חיוב עבור פרויקט חיוב עבור הגנת הפרויקט
מקדמת שכ"ל תשלומים נלווים
עד יום לפני תחילת הלימודים החזר מלא החזר מלא
במהלך 90 הימים הראשונים ללימודים אין החזר מחויב ב-50% מחויב ב-50% שכר לימוד שנתי חיוב בהתאם להנחיות  רמ"ד מה"ט
לאחר 90 הימים הראשונים ללימודים חיוב מלא תשלום על דמי הגנת הפרויקט  בהתאם לאישור רמ"ד קשרי מה"ט

 

*התעריפים המפורסמים עשויים להשתנות בהתאם להנחיות מה"ט והמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל, השומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.

*נוהל זה הינו נספח  לנוהל שכ"ל סטודנט- הנדסאים באריאל

למידע נוסף יש לעיין ב נהלי שכר לימוד.

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות