קורסי השלמה להנדסה

 

להלן התעריפים לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ג, הכפופים לתקנון הנדסאים.

1. תהליך הרישום

 • הרישום והתשלום מתבצעים באינטרנט ומראש.

2. עלות הלימודים

 • עלות קורס אחד: 2,650 ₪.
 • עלות 2 קורסים: 5,000 ₪.

לא ניתן לשלם לקורסים באמצעות הפיקדון הצבאי

3. ביטול הרשמה/לימודים

 • כללי הביטול חלים גם עבור סטודנטים שביצעו רישום מאוחר.
  מועד הפסקת הלימודים חיוב
  במהלך השבועיים הקודמים לתחילת הקורס 250 ₪ עבור כל קורס
  במהלך החודש הראשון לקורס 25% מעלות הקורס
  במהלך החודש השני לקורס 50% מעלות הקורס
  לאחר חודשיים מתחילת הקורס מלוא עלות הקורס

האמור בעמוד זה הינו בהתאם ובכפוף לנוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, המתעדכן מעת לעת, ומופיע בקישור הבא :
נוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה.
יובהר, כי על אף האמור להלן, בכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור להלן לבין נוהל שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה, האמור בנוהל שכר לימוד באתר האוניברסיטה גובר ומחייב.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות