נהלי הרשמה

 • מועד סתיו – ההרשמה ללימודים נפתחת בינואר ומסתיימת בסוף ספטמבר (יש אפשרות להרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי).
 • מועד אביב  – ההרשמה ללימודים נפתחת בנובמבר ועד תחילת סמסטר אביב

אופן הרישום

 1. באמצעות האינטרנט – רישום און ליין באתר זה.
 2. באמצעות מרכז ייעוץ – לקביעת פגישת יעוץ ניתן לפנות לטלפון 1-800-660-660.

על כל מועמד ללימודים להציג את המסמכים הבאים:

 • תמונת פספורט – שם המועמד ומספר ת"ז יצוינו על גב התמונהתעודת שחרור – במידה שהשתחרר משירות צבאי בחמש השנים האחרונות
 • תעודת זהות (לא יתקבל צילום רישיון נהיגה)
 • תעודת שחרור מצה"ל – לשם קבלת מימון לימודים מן הקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון
 • קבלה על תשלום – דמי רישום בסך 200 ש"ח
 • תעודת בגרות – העתק מאושר של תעודת הבגרות, ניתן לאשר "נאמן למקור" – בבית הספר שבו למדת, נוטריון, מדור קבלה ומרשם, מזכירות הנדסאים באריאל **

או:

 • אישור 12 שנות לימוד – במידה ועומד בתנאי הקבלה
 • כל תעודה המעידה על השכלה כלשהי

** הנדסאים חייבים בהצגת תעודת בגרות מלאה/חלקית/שווה ערך בגרות/קדם הנדסאים.
– אין להגיש מסמכים מקורים אלא העתקים מאושרים בלבד. המסמכים אינם מוחזרים!

הערות

 • קיימת אפשרות הגשת בקשה לרישום גם ללא ציוני הבגרות / תעודות נלוות. במקרה זה, הבקשה תתעכב עד לקבלת כל הציונים/האישורים הנדרשים.

מהלך הטיפול בבקשות המועמדים ללימודים

 1. את ערכת הרישום עם ספח התשלום יש למסור לידי יועץ הלימודים/יועצת המחלקה בהנדסאים באריאל
 2. עם קבלת ערכת הרישום, תישלח למועמד בדוא"ל הודעה בדבר אישור קבלת הערכה ותחילת טיפול.
 • מועמד אשר הציג את המסמכים כנדרש, בקשתו נבדקת ברציפות וההחלטה בעניינו יכולה להינתן בכל עת בהתאם למצב הקבלה במסלולים שביקש.
 • מועמד שלא יצרף קבלה על תשלום דמי רישום, בקשתו לא תובא לדיון.

דיון בעדיפויות

בערכת הרישום בסעיף "מסלולי לימוד מבוקשים" יש מקום לרשימת שתי עדיפויות. רצוי למלא את שתי העדיפויות.
(במידה ובמחלקות מסוימות יש התמחות/מחלקה יש צורך לציין את ההתמחות הנבחר/ת. לדוגמה: הנדסת תעשייה וניהול- התמחות במערכות מידע.

 • במידה והמועמד מתקבל לעדיפות הראשונה שציין – יישלח לסטודנט מכתב קבלה ויופסק דיון הקבלה לגבי העדיפויות הנוספות שציין.
 • במידה ולא התקבל לעדיפות הראשונה שאותה ציין בערכת ההרשמה עקב מכסת מקומות מוגבלת/נתונים לא תואמים, התיק יועבר באופן אוטומטי לעדיפות השנייה שאותה ציין המועמד.
 • הודעות למועמדים

כל מועמד יקבל מכתב לגבי ההחלטה בעניינו.

 1. הודעת קבלה – מועמד העומד בדרישות הקבלה יקבל "הודעת קבלה" (כולל הפנייה למכינות במידת הצורך ודרישה לתשלום מקדמה על-ידי שכר לימוד). רק לאחר תשלום המקדמה במועד הנקוב תבטיח את קבלתך. במכתב הקבלה יופיע הקוד הסודי – קוד זה ישמש אותך בשירות מידע אישי באתר. כמו כן הקבלה תקפה רק למועד הלימודים המצוין בהודעה.
 2. הודעת ביניים – ממתין לדיון, המתנה, זימון לריאיון, זימון למבחן מיון
 3. הודעת דחייה – מכתב המסביר את סיבת הדחייה ואת הדרישות מהמועמד הנדרשות על מנת שמועמדותו תידון בשנית (ובתנאי ויוותרו מקומות במחלקה המבוקשת).
 4. הצגת אפשרויות נוספות – מועמד בעל נתוני קבלה מתאימים, אשר בריאיון / מבחן קבלה לא נמצא מתאים ללימודים במחלקה, יקבל הודעה על מסלולים חלופיים אליהם יוכל להתקבל.

דיון בפטורים

סטודנט המבקש לקבל פטורים לקורסים על סמך לימודים קודמים יפנה לרכזת המחלקה עד שבועיים מיום פתיחת הלימודים, עם המסמכים הבאים:

 • אישור לימודים
 • תעודות
 • גיליון ציונים
 • סילבוסים רלוונטיים

על פי הנחיות מה"ט, לא יהיה דיון נוסף על פטורים מעבר למועד המצוין, ועד תום לימודיו של הסטודנט. באחריות הסטודנט להתעדכן אצל רכזת המחלקה לגבי תוצאות בקשתו. עד לקבלת הפטור ילמד הסטודנט את הקורס ויהיה חייב בנוכחות ובכל המטלות.

שינוי פרטים אישיים

סטודנט אשר התקבל למחלקה ומבקש לשנות פרטים אישיים – יפנה לרכזת המחלקה אליה התקבל, ויבצע את השינוי (לאחר שיציג אישורים מתאימים).

ביטול ההרשמה

 • ביטול לאחר תשלום דמי רישום בלבד – מועמד אשר התקבל ללימודים לתואר הנדסאי בהנדסאים באריאל, והחליט לבטל הרשמתו (טרם תשלום מקדמת שכר לימוד) יודיע על כך למדור ייעוץ או לרכזת המחלקה בכתב – בדוא"ל, דרך מערכת הפניות, במכתב רשום או בפקס. יש לציין את סיבת הביטול ותאריך הביטול. באחריות המועמד לוודא הגעת המכתב או הפקס. על המועמד לשמור העתק מהמכתב הרשום ו/או אישור משלוח הפקס.
  בכל מקרה, דמי הרישום אינם מוחזרים.
 • ביטול לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד – מועמד שהחליט לבטל הרשמה לשנה זו, חייב להודיע על כך לרכזת המחלקה בדוא"ל, דרך מערכת הפניות, במכתב רשום או בפקס. יש לציין תאריך וסיבת ביטול. העתק מן ההודעה יש להעביר למדור שכר לימוד ולמעונות, במידה ונרשמת למעונות.

השלמת הליך הרישום

עם קבלת מכתב קבלה יש להשלים את הליך הקבלה ללימודים >>> תשלום מקדמת שכר לימוד באמצעות מערכת המידע האישי.

חשוב! תשלום המקדמה אינו מהווה אישור קבלה ללימודים. רק מכתב קבלה עם סטטוס ומצב הרשמה מהווה אישור קבלה ללימודים במחלקה המבוקשת.

 

בהצלחה!

 

# 1

מקום ראשון באחוזי הדיפלום

10000

בוגרים

hands
% 90

מימון שכ"ל

% 95

הצלחות בבחינות מה"ט

20

מסלולי לימוד

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה

  טופס צד

  טופס צד

  מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות