לימודי הנדסאי מים

רקע

המים כמשאב יקר בטבע והמאמצים לשמרו הוא אחד האתגרים הגדולים שעמו מתמודדת מדינת ישראל בעשורים האחרונים.

עם ההחלטה לתעדוף הטיפול במים, קיים היום צורך הולך וגדל באנשי מקצוע עם התמחות בנושא הנדסאי מים, מוכשרים ומיומנים אשר ישתלבו בשוק העבודה המקומי: בתחומי ניהול מקורות מים, ניצול מאגרי מים קיימים, פיתוח ויישום – תהליכי טיהור מים ושפכים, תהליכי התפלת מים ועוד.

על מסלול לימודי הנדסאי מים

תכנית לימודי הנדסאי מים ייחודית וחדשנית זו, העונה על דרישות המעסיקים בתחום, כוללת מעבר מלימודי בסיס במדעי החיים, ללימודים ייעודיים בתחומי ניהול משק מים, קידוח מים, איכות מים, טיפול בשפכים ובקולחין, תהליכי התפלה, דיגום מים, הידרולוגיה ועוד.

בשנים האחרונות הולך וגדל הצורך באנשי מקצוע מיומנים בתחום המים בכלל ובניהול ותחזוקת מערכות מים עירוניות בפרט. במהלך ההכשרה ייחשפו הסטודנטים בתחום הנדסת מים למערכות המתקדמות הקיימות בתחום כגון מערכות לקריאת מים, מערכות בקרה, GIS – תוכנת מידע גאוגרפית וכן לתחום ביטחון מים. בוגרי ההכשרה, המורכבת ממספר קורסים, יוכלו להשתלב ביתר קלות בתפקידים ברשויות המקומיות השונות, בחברות ממשלתיות ובמשרדי תכנון ותפעול בתחום

לימודי המשך לאחד סיום לימודי הנדסאי מים

קיימת אפשרות להמשיך לימודים במסלול מובנה לתואר: B.Sc במחלקה להנדסת כימיה וביוטכנולוגיה בהתמחות בתחום המים, או בפקולטה למדעי הטבע במחלקות: כימיה ביולוגית, ביולוגיה מולקולארית; או תואר BA במחלקה הרב-תחומית בפקולטה למדעי החברה והרוח – לעומדים בתנאי הקבלה.

משך זמן הלימודים

מסלול מותאם לעובדים

3 שנים מסלול משולב לאנשים עובדים

יומיים מרוכזים – חמישי ושישי, במשך 9 סמסטרים, 3 שנים

 

אפשרויות תעסוקה

 • טכנולוג מים
 • מנהל מאגרים ומקורות מים
 • מתכנן מערכות טכנולוגיות של מים
 • עובד בחברות העוסקות בטפיול במים - סינון, התפלה, השקיה וצנרת
 • משווק מוצרים בתעשיית טכנולוגיות המים, ובחברות הפצה ופיתוח
 • מפקח במערך השלטון המקומי, חברות ממשלתיות, משרדי הבריאות והגנת הסביבה
 • מפעיל בריכות
 • דוגם מי שתייה
 • מתקין מז"ח
שיתופי פעולה:
""
""

מדוע כדאי ללמוד הנדסת מים באריאל?

סגל מיומן

לימודי הנדסאי מים מועברים על-ידי סגל מיומן המגויס
להצלחת הסטודנטים. בזכות כך, למחלקה אחוזי
הצלחה גבוהים במבחני המכון הממשלתי
להכשרה בטכנולוגיה (מה"ט) ובזכאות לדיפלומה

הכשרות מקצועיות נוספות

להכנת הבוגר באופן המיטבי לשוק התעסוקה ולהעשרת ידיעותיו המקצועיות, הסטודנטים עוברים הכשרות נוספות בתחום המים בהסמכת משרד הבריאות

שיתוף פעולה עם התעשייה

המחלקה מקיימת מזה מספר שנים שיתוף פעולה עם "מי אביבים", תאגיד המים של העיר תל אביב, להכשרת סטודנטים כבר במהלך לימודיהם, לתפקידים נבחרים בתאגיד.

תכנית הלימודים על קצה המזלג

מתמטיקה

הקורס עוסק בהנחלה והעמקה של טכניקות מתמטיות ובהקניית ידע בסיסי וכלים מתמטיים לפתרון משוואות ובעיות בתחומי האלגברה והחשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. הקורס מחולק ללימוד הטכניקות ולתרגולן

אלגברה: חזרה על יסודות, שברים אלגבריים, אחוזים, משוואות ליניאריות, ריבועיות,  פרמטריות, פונקציות ליניאריות וריבועיות, גרפים, חזקות ולוגריתמים, פונקציות טריגונומטריות אלמנטריות

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: תכונות כלליות של פונקציות חד ערכיות, מושג הנגזרת, אינטגרל

                                                               

אנגלית טכנית

The overall objective of this semester-long course is to improve reading comprehension skills in English, with an emphasis on the practical application of the language in the subject matter of Engineering and Technology.

  Its short-range objectives are to master academic reading skills for text analysis and to build up vocabulary, in order to pave the way for the long-range goal of improving the skills of reading professional literature and descriptive/technical communication, in English.

  A variety of relevant texts from different Engineering resources (Internet, books, daily newspapers and magazines) will be used.  Students will work with the texts to focus on the macro as well as the micro aspects of the text

 1. Review of basic English –functional grammar
 2. Reading skills strategies
 3. Building vocabulary
 4. Communicating skills
 5. Basic writing skills

יישומי מחשב

הנחלה והעמקת הידע בתחומי יישומי המחשב של הלומד, תוך מתן דגש על לימוד תוכנת ה- Excel, מן הבסיס ועד הקניית ידע יישומי שיאפשר שימוש בתוכנה לצורכי איסוף נתונים וחישובים סטטיסטיים מתקדמים. הקורס משמש מבוא ובסיס לקורסים מתקדמים

מבוא ושימוש ב- Word

גיליון אלקטרוני for Windows Excel

עבודה ב- Power Point

 

פיזיקה

הכרת חוקי המכניקה הבסיסיים לצורך תמיכה בלימודי מכניקה של זורמים

תנועה לאורך קו ישר

וקטורים

החוק הראשון של ניוטון

מומנטים

תנועה וחיכוך

החוק השלישי של ניוטון

עבודה ואנרגיה

חוק שימור האנרגיה

סטטיסטיקה יישומית

הקניית מושגי יסוד ויכולת ליישומם, לצורך הבנת מאמרים מקצועיים, מחקרים, וביצוע פרויקט הגמר. במהלך הקורס יוצגו נושאים עיקריים והיבטים של הסטטיסטיקה בתחום המים, וזאת תוך שימוש בתוכנות מתאימות

סטטיסטיקה בחיי היום יום, הגדרת היסודות לתיאוריה סטטיסטית

מדגם, סטטיסטיקה תיאורית, מושגי יסוד ועיבוד נתונים: טבלאות שכיחות, גרפים ומדדים

אוכלוסייה, הסתברות, הגדרת מדדי אוכלוסיה (תוחלת שונות וסטיית תקן), הצגת פונקציות הסתברות מיוחדות (בינומי, פואסוני, נורמאלי)

הסקה סטטיסטית, הסקת מסקנות מנתוני מדגם  (ממוצע, שונות, פרופורציה)

ביצוע השוואות בין K אוכלוסיות באמצעות נתוני K מדגמים (ניתוח שונות חד כיווני)

שיטות א-פרמטריות להסקה סטטיסטית

הצגת מהות מבחנים ופרוש תוצאותיהם

מבחני X2 לטיב התאמה ואי תלות – מבחן הסימן, מבחן ווילקוקסון

רגרסיה לינארית

ניסוח מודל, הכרת מושגים בסיסיים ומתן תחזיות

 

שרטוט + תיב"מ

הכרת עקרונות השרטוט הטכני ותוכנת השרטוט Autocad או Solid Work.

הקורס מורכב משני חלקים נפרדים: בראשון נסקרים נושאים עיקריים בשרטוט טכני הנוגעים למערכות מים בחלק השני נלמדת תוכנת ה- Autocad או תוכנת ה- Solid Work בכיתת מחשב

שרטוט טכני

אוטוקד / Solid Work

 

 

מבוא לכימיה כללית ואנליטית

הקניית כלים להבנת נושא הכימיה שיהוו בסיס לקורסים מתקדמים בכימיה וקורסי המשך העוסקים בטיפול במים ובשפכים. הקורס יכלול מבוא לכימיה כללית, הבנת עקרונות וחוקי יסוד בכימיה, הכרת מבנה האטום, סוגי קשרים וראקציות אופיניים, הכרה של תגובות כימיות שונות והיבטים כמותיים של תהליכים כימיים

מושגי יסוד

חוק המתכונות הקבועות וחוק שימור החומר

מבנה האטום

הטבלה המחזורית

סטויכומטריה – היבטים כמותיים בכימיה

תורת הגזים

תמיסות וריכוזים

מבנה קישור ותכונות החומר

שיווי-משקל במערכת הומוגנית

חומצות ובסיסים

חמצון-חיזור

מבוא לכימיה אורגנית

הכרת המושגים והשפה הנהוגה בכימיה אורגנית, סקירת הקבוצות הפונקציונאליות מבחינת תכונות כימיות ופיזיקאליות, שיטות סינתטיות להכנתן וכן תגובות אופייניות להן. כמו-כן ייסקרו מנגנוני תגובות עיקריים האופיינים במים ובקרקע

 

מבוא

אלקאנים (פחממנים רוויים)

כהלים

חומצות ובסיסים אורגניים

צנרת ואביזרי מים

הכרת האביזרים והחומרים המשמשים לבניית מערכות מים והתנהגותם ההידראולית. במסגרת הקורס נסקרים אביזרי מים שונים, תקנים המכתיבים את אופן השימוש בהם, והחומרים מהם הם נבנים. מפורט הייעוד של כל אביזר, משמעותו במערכת ודרכי התקנתו

 

צנרות פלדה, פוליאתילן ו- PVC

מגופים

שסתום חד כיווני

וסתי לחץ

פיקוד אביזרים ומדידה

הלם מים

 

הידראוליקה

הכרת תחום מכניקת הזורמים כבסיס להבנת תהליכי זרימה של נוזלים במדיות שונות. במהלך הקורס ישנה התמקדות בשני נושאים עיקריים:

 • הידרוסטטיקה – תורת הנוזלים במצב סטטי ב
 • הידרודינמיקה – תורת הנוזלים במצב תנועה

הידרוסטטיקה

הידרודינמיקה

משאבות

קורס ייחודי המקנה היכרות מעמיקה עם עקרונות השאיבה, סוגים שונים של משאבות בהתאם לייעודן, מבנה המשאבה ותחזוקה.

הקורס ילמד כקורס המשך לקורס בהידראוליקה והמשאבה תוצג כרכיב הידראולי.

יבוצעו סקירה של נושאים שנלמדו בהידראוליקה בתחום ויבוצע יישום פרקטי מעשי שלהם בקורס זה.

הקורס מקיף את כל נושא השאיבה, ומאפשר היכרות מעמיקה של הנושא. במסגרת הקורס נסקרים עקרונות השאיבה, נלמדים סוגי משאבות שונים, עקרונות מכוני שאיבה, התאמת משאבות למטרתן, חומרי בנייה של משאבות, איתור תקלות ובחינת יעילות שאיבה. במסגרת הקורס יילמד גם טסט לבחינת משאבה בתנאי עבודה

משאבות

משאבות צנטריפוגליות

משאבות מים

הפסדי עומד

ספיקה

איפיון מערכת

שינויים בספיקה ועומד

 

מז"ח

במסגרת הקורס מתבצעת אינטגרציה של נושאים שונים (מכניקת זורמים, אביזרים וצנרת, איכות מים), שנלמדו לצורך יישום ספציפי של התקנת מונע- זרימה-חוזרת. הקורס ניתן על-ידי מספר מרצים מומחים, שנותנים את ההיבט המקצועי של כל תחום שמשתלב בנושא

מושגי יסוד זרימה חוזרת

אביזרים

התאמת אביזרים לדרגת הסיכון

תקנות

אירועים

התקנה ובדיקה

תחזוקה

 

 

חשמל, מנועי חשמל ופיקוד חשמלי

הכרת מערכות בתחום החשמל והאלקטרוניקה ואת רכיביהן

יסודות

מעגלים

מתח וזרם חילופין-חד מופעי

מתח וזרם חילופין – תלת מופעי

מעגלי פיקוד חשמליים

מנועי חשמל

 

כימיה סניטרית

הכרת המושגים והכלים לקביעת המדדים הכימיים והפיזיקליים הקובעים את איכות המים והשפכים, גורמיהם והשלכותיהם הסביבתיות והתבראותיות. בקורס ילמדו עקרונות של שיטות הבדיקה, השפעת מדדים שונים על הבדיקה (גורמים מפריעים) ודרכים לפתרון בעיות זיהום

מבוא לאיכות מים

פרמטרים אורגנולפטיים

מרכיבי חומצה בסיס

בטיחות במעבדה, ומעבדת היכרות – בדיקות מים ראשוניות – PH מיהולים

אנליזה לקביעת חומציות ואלקליניות

קבוצת הקשיות

אנליזה לקביעת קשיות

חיטוי/ כלורינציה ומרכיבי כלור

אנליזה לקביעת כלור ומרכיביו

פרמטרים מקבוצת החנקן

חמצן מומס במים

אפיון שפכים

תצרוכת חמצן כימית (COD)

קביעת חמצן מומס וצריכת חמצן

ערכות שדה

 

מיקרוביולוגיה כללית וסניטרית

הכרת עולם המיקרואורגניזמים, תכונותיהם, הפוטנציאל הנזקי והתועלתי הגלום בהם. ידיעת עקרונות העבודה עם מיקרואורגניזמים ומקורם בסוגי המים השונים

 

מבוא למיקרוביולוגיה

חיידקים

חלוקת התאים ותהליך הגידול של החיידקים

מעבדה

מטבוליזם בסיסי ליצירת אנרגיה בחיידקים

חיידקים גורמי מחלות

שיטות לסילוק או השמדת מיקרואורגניזמים

וירוסים

וירוסים כגורמי מחלות

פרוטוזואה

חיידקים המשמשים אינדיקטורים לזיהום מים

תקנים מיקרוביאלים לאיכות מים ושפכים

שיטות מיקרוביאליות מקובלות לקביעת איכות המים

הטיפול האנטי מיקרוביאלי במים

כימיה סניטרית מתקדמת

קורס המשך לקורס כימיה סניטרית. בקורס זה, ירחיב הסטודנט את הידע והכלים לקביעת המדדים הכימיים והפיזיקליים הקובעים את איכות המים והשפכים, גורמיהם והשלכותיהם הסביבתיות והתברואתיות. בקורס זה יושם דגש על נוכחות מוצקים, מינרלים, מתכות ומזהמים ספציפיים במים ובשפכים

קבוצת המוצקים

אנליזה לקביעת מוצקים

אנליזה לקביעת תרכובות חנקן

מקור ואנליזה של מרכיבי הפוספט

קביעת מרכיבי פוספט – זרחן כללי, אנאורגני ואורגני

קבוצת המינרלים

קביעת כלורידים

קביעת פלאוריד בשיטת SPANDS

קבוצת המתכות

קביעה ספקטרופוטומטרית של יוני מתכות

תרכובות גופרית

בדיקת גפרות (סולפטים) בשיטת העכירות

דטרגנטים

כתיבה מדעית

הכרת כללי כתיבה אקדמית, חיפוש מידע מושכל  ופרזנטציה נכונה.

הקורס יהווה הכנה לסטודנט לכתיבת פרויקט הגמר

מבוא

עבודה עיונית מול עבודה אמפירית

ניסוח שאלת המחקר ובחירת מנחה מקצועי. הגשת הצעת העבודה

מבנה העבודה

חיפוש מושכל – עקרונות לבחינת מקורות מידע

קריאה מרפרפת ומעמיקה

כתיבה אקדמית

עקרונות הפרזנטציה

התפלת מים

הכרת השיטות והיישומים של תהליכי התפלה. במהלך הקורס נסקרת התפתחות ההתפלה, התקדמות השיטות ויישומן, תוך דגש על יישום והתמודדות עם אתגרים בהתפלה: איכות מי הזנה, אילוח ממברנות, טיפול ברכז.

מושגי יסוד

תהליכי זיקוק ועקרונות הפעלתם

מתקני התפלה ממברנליים

תהליכי קדם

מקורות אנרגיה לתהליכי התפלה

שילוב מים מותפלים במערכת האספקה

טיפול ברכז

תקנות איכות מים מותפלים וטיפול משלים

תפעול מתקני התפלה

כלכלת התפלה

 

הידרולוגיה וקידוחי מים

הכרת המערכת ההידרולוגית על כלל מרכיביה, והכרת האמצעים למדידתם ולהערכתם הכמותית של מרכיבי המערכת. הקורס יקנה כלים בסיסיים להבנה וניתוח כמותי של תנועת המים במערכת ההידרולוגית כולל: משקעים, חידור וחילחול, התאדות, זרימה עילית, זרימה בתת הקרקע (מי תהום), הבנה של מבנה קידוחים ויכולת ניתוח של פרמטרים תפעוליים של קידוחים. הקורס יקנה לבוגריו כלים להתמודדות עם נתונים הידרולוגיים, ואפשרות לשלב ידע הידרולוגי בפרויקטים שונים

המחזור ההידרולוגי

משקעים

התאדות ודיות

חידור וחילחול, תנועת המים באזור הלא רווי

גשם עודף וזרימה עילית

הידרומטריה, מדידת זרימה בתעלות

מאפייני אגני ניקוז, הידרוגרף והידרוגרף יחידה

ניתוח הסתברותי, סופות תכן וספיקות תכן

מבוא למי תהום

תנועת מי תהום באקוויפר והידראוליקה של בארות

מבנה הבאר ושיטות קידוח

מבחני שאיבה

 

אספקת מים עירונית

נושאים נבחרים הקשורים למערכות מים עירוניות: צנרת, תברואה, כיבוי אש, אגירה, שמירה על איכות מים, סוגי רשתות מים ואזורי לחץ

מאפייני מערכות האספקה בישראל

צנרת

צריכה וצרכנים

תכנון ראשוני לאספקת מים

רשת עץ ורשת טבעתית

מערכות ותקנים לכיבוי אש

פחת

תרגיל מסכם

 

פיקוד ובקרה ממוחשבת

הבנה וניתוח של מערכות הבקרה השונות  וכן באביזרי הקצה המבוקרים והנשלטים על-ידי מערכות הבקרה.

הכרת מערכות אוטומציה ובקרה ויישומן בתעשייה בכלל ובמערכות אספקת המים בפרט.

מערכות בקרה לתעשייה ולתשתיות (מים, גז, נפט, חשמל וכד') מופעלות ומבוקרות באמצעות ציוד בקרה ממוחשב, המתבסס על בקרים מתוכנתים (PLC) ומערכות ממשק אדם מכונה (HMI) מקומיות ומרוחקות.

הבקר המתוכנת הוא מחשב תעשייתי שתפקידו לפקח ולשלוט על מערכת כלשהי באמצעות תוכנה השמורה בזיכרונו, ובהתאם למידע המתקבל מהמערכת המבוקרת באמצעות חישנים או בקרים אחרים.

ממשק אדם-מכונה הוא אמצעי המקשר בין האדם-מפעיל ומבקר התהליך, ובין התהליך עצמו. הממשק כולל בדרך כלל מחשב אישי אליו מתחבר הבקר המתוכנת, ותוכנת ממשק אדם מכונה המותקנת במחשב. באמצעות ממשק אדם מכונה ניתן להציג בצורה גראפית את מצב המערכת ופעולתה, להזין נתונים לתהליך ולשלוח הוראות פעולה ע"מ להשיג תוצאה נדרשת מהמערכת. באמצעות הממשק ניתן גם לאסוף נתונים מהתהליך לצורך ניתוח ועיבוד סטטיסטי של יעילות  המערכת ובעקבות זאת לשפר את תפקודה

רשתות מים לפיקוד ובקרה

התקנים מפוקדים במערכות הולכת מים

יחידות פיקוד מקומיות

יחידות בקרה מרכזיות

 

ניקוז ושימור קרקע

הכרת עקרונות שימור קרקע ומערכות ניקוז עילי ותת קרקעי; הכרת מערכות ניקוז עירוני ועקרונות תכנון רגיש למים. הקורס יקנה לבוגריו כלים להתמודדות עם בעיות ניקוז בשילוב ידע מתחומי פיסיקה וכימיה של הקרקע, הידרולוגיה, שאיבה והולכת מים

שימור קרקע

ניקוז על קרקעי

ניקוז תת-קרקעי

ניקוז עירוני ותכנון רגש למים

תפעול מאגרים עיליים

הכרת עקרונות אגירת המים ויישומן במערכות מי השתייה וההשקיה בישראל.

הקורס יסקור את הסיבות השונות לאגירת מים, ומיון המאגרים הנגזר מהן ומאופי הקמת המאגר. ייסקר הרקע ההידרולוגי הנדרש לתכנון המאגר, דרכי ההקמה של מאגרי עפר ומאגרים בנויים, ועקרונות התחזוקה של מאגרים

איגום לצורך אספקת מים

איגום לצורך וויסות שיטפונות

סכרים

מאגרי עפר

 

כימיה של הקרקע

הכרת הקרקע כגוף טבעי וכבית גידול לצמחים. בהקניית מושגי יסוד במדע הקרקע, התכונות הכימיות של הקרקע, פוריות הקרקע  ועקרונות הדישון. הכרת התהליכים החשובים החלים בה והכרת היבטים שונים הקשורים לקרקע ולמים כמשאבי טבע

מבוא, היווצרות קרקע ומיון קרקעות. הקרקע כמערכת נקבובית, הקרקע כמערכת קולואידית

תמיסת הקרקע

יחסי הגומלין בין הפאזה הנוזלית לפאזה המוצקה

החומר האורגני בקרקע

פוריות הקרקע ודישון

פיזיקה של הקרקע

הכרה יסודית של תכונות הקרקע המשפיעות על תנועת המים בתווך רווי ובתווך לא רווי, והבנת התופעות הנגזרות מכך. בחינה ולימוד של המשמעויות ההידרולוגיות של תופעות אלו בתהליכים השונים –  מי התהום, נגר עילי, איבודי מים ממאגרים והשקיה

מבוא לפיסיקה ומכניקה של הקרקע

מרקם ומבנה של הקרקע

המים בקרקע

אספקטים הידרולוגיים של זרימה בקרקע

השקיה

מכניקה של הקרקע

עיבוד קרקע

סיור בשדה ו/או במעבדה

מעבדה במיקרוביולוגיה כללית וסניטרית

המחשת החומר העיוני הנלמד במיקרוביולוגיה והקנית שיטות העבודה המעבדתיות והיכולת לבצע בדיקות מיקרוביאליות במים ברמות איכות שונה

הכנת מצעי מזון ועיקורם

זריעות

מיקרואורגניזמים בסביבתם הטבעית

מורפולוגיה

צביעה ביולוגית

מדידה כמותית של חיידקים

עקומת גידול של חיידקים

בידוד וסקירת חיידקי קרקע

גידול וספירת בקטריופאז'

זיהוי מיקרואורגניזמים

כלורינציה

דיגום מי שתייה / מי נופש / שפכים וקולחין

במסגרת הקורס מתבצעת אינטגרציה של נושאים שונים (חוקים ותקנים, מעבדה, איכות מים), שנלמדו לצורך יישום ספציפי של דיגום מי שתייה. הקורס ניתן על-ידי מספר מרצים מומחים, שנותנים את ההיבט המקצועי של כל תחום שמשתלב בנושא

הרצאת מבוא

מיקרוביולוגיה

פרמטרים כימיים ופיזיקליים

תחלואה

חיטוי

תקנות ואכיפה

תכנית דיגום

פיקוח על איכות המים

ערכות מדידה

הכרת המעבדה

דיגום תקין

דיגום ללגיונלה

תרגול דיגום מעשי

מבוא לביולוגיה

הקורס עוסק בהכרת תחומי הביולוגיה השונים. הבנת העקרונות הביולוגים המגוונים מהמבנה המולקולרי דרך מבנה התא והתארגנות תאים לרקמות ואיברים.

בתחילת הקורס ייסקרו המקרומולקולות הביולוגיות הכוללות את הסוכרים, השומנים, החלבונים וחומצות הגרעין. בהמשך – יילמד מהם תאים פרוקריוטים ואאוקריוטים, על אברוני התא, דרכי פעולתו וחלוקתו. בנוסף ילמדו הסטודנטים על מהות התפתחותם האבולוציונית של המיקרו-אורגניזמים, הפטריות, הצמחים ובדגש על בעלי החיים.

הקורס ישלב תחומי ביולוגיה שונים מתוך כוונה לתת לסטודנטים תמונה רחבה ומקיפה של העולם הביולוגי ויהווה קורס רקע למיקרוביולוגיה.

תהליכים וחילוף חומרים בתא

סיסטמאטיקה

מערכות תיווך והובלה ומערכות הכרה

תקשורת – ויסות ותיאום בבעלי חיים

מנגנוני רבייה

גלגולי אנרגיה ביצורים החיים

גיאודזיה

הבנת עקרונות הגיאודזיה, הכרת מכשירי מדידה הבסיסיים, קבלת מושגי הדיוקים שאותם משיגים בשיטות מדידה שונות, ועל עיבוד הנתונים (בצורה ידנית וממוחשבת)

מבוא לגיאודזיה

עקרונות מדידה

מכשירי מדידה

מדידות אורך

שיטות קואורדינאטות

גובה

ההליך הסטטוטורי

רישום קרקעות

מערכות המידע הגיאוגרפיות

שטחים

קשתות

GPS

תברואה ואיכות סביבה

הכרת איכויות המים הנדרשות למטרות שונות, והשיטות הננקטות כדי לטפל בהם באיכות המתאימה. הקורס מתייחס לנושאים אלה בהיבט של מי השתייה. במהלך הקורס מקבלים הקורס את הבסיס הכימי להבנת נושא איכות המים, וטיפולים השונים המתבצעים במים כדי להביאם לאיכות נדרשת. הקורס סוקר את הדרישות מאיכות מים הנדרשות בתקנים שונים, ובעיקר את המהלכים המתבצעים בטיפול במי שתייה. מודגש ההיבט התברואי והסביבתי של הנושא

מקורות מים

מדדי איכות מים

העברת מחלות במים

טכנולוגיות טיפול מתקדמות

חיטוי מי שתייה

תקנות איכות מי שתייה

 

מבוא לאיכות סביבה ופסולת מוצקה

חשיפת הסטודנטים לסוגיות הקשורות במשבר הסביבתי העולמי, והקניית  ידע בנוגע לבעיות הסביבתיות הבוערות ולפתרונות האפשריים

 

מבוא לאיכות סביבה

בעיית המים בארץ ובעולם

שינויי אקלים וזיהום אוויר

אנרגיה

פסולת

מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים

קיימות

סוגיות בסביבה עירונית

דיני סביבה

הכרת מושגי יסוד מובילים במדיניות סביבתית ונסקור את ציוני הדרך המרכזיים בהתפתחות המודעות לאיכות הסביבה ולמשבר הסביבתי

 

המשבר הסביבתי – רקע והתפתחות

הבסיס הרעיוני לדיני איכות הסביבה וגישת הניתוח הכלכלי

היבטים אתיים ונורמטיביים – זכויות אדם וצדק סביבתי

היבטים מדעיים – ניהול סיכונים ושיפורים טכנולוגיים

חופש המידע בנושאים סביבתיים

רפורמות בדיני הסביבה – גישות אלטרנטיביות לרגולציה

ניהול סביבתי וכלכלת מים

הקניית כלים להבנה ולתכנון סביבתי וכלכלת מים במשק הנתון במשבר רציף של מספר שנות בצורת. נבחון את היכולות המעשיות המאפשרות תמרון במערך סביבתי הנתון בהידלדלות משאב המים והקרקע. הקורס יסוב סביב דינים ותקנות הקיימים בישראל תוך כדי הבאת דוגמאות מרשימת ספרות העזר המוצגת מטה

מניעת מפגעים ורישוי עסקים

משאב המים והקרקע

שמירת הסביבה הימית

טיפול בפסולת

חומרים מסוכנים

שמירת טבע ופיתוח פיזי

איזו תעודה מקבלים?

קורס ייצור חלקים

בוגר קורס דוגם

מי שתייה א + ב

דוגם מז"ח

תואר טכנולוגי

תואר טכנולוגי – הנדסאי טכנולוגית מים

”אנו עומדים בפני מצב חירום עולמי ועלינו להגיב במהירות.
זהו האתגר המסוכן ביותר שהוצב אי פעם בפני האנושות“

אלברט ארנולד "אל" גור הבן
לשעבר סגן נשיא ארצות הברית, פעיל במאבק בהתחממות הגלובלית ועל כך זכה בפרס נובל לשלום

הבוגרים שלנו

הבוגרים הם כרטיס הביקור הטוב ביותר שלנו

שי חיימוב בוגר המחלקה להנדסת ביוטכנלוגיה
שי חיימוב בוגר המחלקה להנדסת ביוטכנלוגיה

שי חיימוב

בוגר המחלקה להנדסת ביוטכנלוגיה

קצין זיהוי, משטרת ישראל. "המרצים מעולים, הכינו אותנו היטב לבחינות החיצוניות, היו קשובים אלינו ורצו מאוד בהצלחתנו. היום אני מעוניין לקלוט לעבודה את הבוגרים הטריים. הרי עברתי מסלול דומה, ואני יודע שהם יודעים בדיוק את המידע המקצועי הנדרש בעבודה"

קרן חמישה בוגרת המחלקה להנדסת כימיה תרופתית
קרן חמישה בוגרת המחלקה להנדסת כימיה תרופתית

קרן חמישה

בוגרת המחלקה להנדסת כימיה תרופתית

רופאה. "לא למדתי בתיכון, ואת הכלים רכשתי במהלך לימודיי בהנדסאים באריאל. זכיתי ליחס אישי מן המרצים. הם האמינו ביכולותיי, וגם התעניינו מה אני רוצה לעשות 'כשאהיה גדולה'. בזכותם העזתי לומר מהו החלום שלי - וגם לממש אותו!"

משה עדיקא בוגר המחלקה להנדסת טכנולוגיות מים
משה עדיקא בוגר המחלקה להנדסת טכנולוגיות מים

משה עדיקא

בוגר המחלקה להנדסת טכנולוגיות מים

עובד בחברת מקורות. "יש פה אחלה אווירה, אחלה מרצים, מכירים פה אנשים מדהימים, חברים לכל החיים, משפחה אחת גדולה שכולם עוזרים זה לזה. הנדסאי מים הוא מקצוע מעולה, יש הרבה עבודה בחוץ, מקצוע משמעותי שעם השנים הולך ומתפתח"

גיתית חובב בוגרת המחלקה להנדסת ביוטכנלוגיה
גיתית חובב בוגרת המחלקה להנדסת ביוטכנלוגיה

גיתית חובב

בוגרת המחלקה להנדסת ביוטכנלוגיה

עובדת בחברת אינטל, קריית גת. "הלמידה בסביבה אוניברסיטאית מספקת מתקנים מתקדמים לצורך רכישת ידע מעשי נרחב. היתרון שלי על פני בוגרים ממוסדות אחרים הוא הידע המעשי שרכשתי ובזכותו התמודדתי בהצלחה עם שאלות מקצועיות בריאיונות עבודה"          

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה

  לתהליך הרשמה מהיר יותר

  טופס צד

  טופס צד

  מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות