תכנית השוברים

לימודי הנדסאים על בסיס תכנית השוברים של משרד העבודה והרווחה

מימון של עד 90% משכר הלימוד לדורשי עבודה

האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מפעיל מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים המזכים במימון חלקי של שכר הלימוד.

המסלול מהווה כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לבחור מסלול לימודים להכשרה מקצועית המתאים לכישורי המועמד, ולהיקלט בעבודה מקצועית. שכר הלימוד ממומן חלקית באמצעות השובר, ובוגרי הקורסים אשר משתלבים בעבודה בתחום הנלמד יהיו זכאים למענק השמה.

במסגרת זו, תכנית השוברים חלה על מועמדים המעוניינים לרכוש השכלה טכנולוגית לתואר הנדסאי בסמסטר אביב תשפ"א במסלולים טכנולוגיים, במימון של 80 – 90 אחוזים משכר הלימוד, לכל שנת לימודים. סך המימון יכול להגיע עד 9000 ש"ח, בהתאם לעמידה בקריטריונים של המועמד ללימודים לתכנית.

המחלקות שבהן נפתחים מסלולי לימוד ומשתתף בתכנית השוברים יכול ללמוד בבהם ולזכות בהטבת השוברים במועד אביב תשפ"א הן:

קהל היעד לתכנית מחולק לשתי קבוצות, ולכל קבוצה הגדרות מימון נפרדות:

1) 90% מימון משכר הלימוד:

 • חרדים
 • יוצאים בשאלה
 • נשים מיעוטים
 • גברים מיעוטים
 • אנשים בעלי מוגבלויות
 • יוצאי אתיופיה
 • צעירים בסיכון
 • מטופלים בקצה הרצף
 • תכנית תעסוקה
 • הורה עצמאי/ יחידני
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי

2) 80% מימון משכר הלימוד:

 • דורשי עבודה במופנים על-ידי שירות התעסוקה
 • עולה חדש שאינו יוצא אתיופיה
 • דורשי עבודה בגיל 45 ומעלה
 • תושבי יישובים בעלי עדיפות לאומית (אריאל נמצאת ברשימת יישובים אלו)

איך נרשמים?

ניתן להגיש בקשה לשובר להכשרה מקצועית רק באמצעות גוף מפנה. הגוף המפנה (כגון: לשכת תעסוקה) מבצע הכוונה וייעוץ על תחום הלימודים המתאים לפונה. בתום הליך הייעוץ וההכוונה מופנה המועמד לרישום ללימודים.

הליך הרישום ללימודים הוא רגיל ומלא. על המועמד לשלם דמי רישום + מקדמה. לאחר מכן עליו להסדיר את תשלום מלוא שכר הלימוד. הסטודנט מקבל החזרים ב- 3 פעימות על בסיס הוכחת נוכחות של לפחות 85% במסלול + דיפלום. באחריות הסטודנט לבצע את התהליך מול משרד העבודה והרווחה.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות