arr_left.svg

מה תרצה ללמוד?

אפשרויות רישום נוספות

רישום באמצעות מרכז ייעוץ

לקביעת פגישת ייעוץ ניתן לפנות לטלפון 1-800-600-660

באמצעות שליחת מסמכים בווטסאפ

שליחת מסמכים בווטסאפ למספר: 054-6002990

 

נהלי הרשמה

 • מסמכים נדרשים

  על כל מועמד ללימודים להציג את המסמכים הבאים:

  • תמונת פספורט – שם המועמד ומספר ת”ז יצוינו על גב
  • תעודת זהות (לא יתקבל צילום רישיון נהיגה)
  • תעודת שחרור מצה”ל – במידה שהשתחרר משירות צבאי בחמש השנים האחרונות, לשם קבלת מימון לימודים מן הקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון
  • קבלה על תשלום – דמי רישום בסך 200 ש”ח

  תעודות השכלה

  • תעודת בגרות – העתק מאושר של תעודת הבגרות, ניתן לאשר “נאמן למקור” – בבית הספר שבו למדת, נוטריון, מדור קבלה ומרשם, מזכירות הנדסאים באריאל **

  או:

  • אישור 12 שנות לימוד – במידה ועומד בתנאי הקבלה
  • כל תעודה המעידה על השכלה כלשהי
 • ביטול ההרשמה

  ביטול לאחר תשלום דמי רישום בלבד:

  מועמד אשר התקבל ללימודים, והחליט לבטל הרשמתו (טרם תשלום מקדמת שכר לימוד) יודיע על כך לרכז/ת המחלקה שאליה התקבל באמצעות מערכת הפניות, בדוא”ל או בפקס, או למדור ייעוץ לימודים באגף השיווק. יש לציין סיבת ביטול הביטול, וכן תאריך הבקשה. באחריות המועמד לוודא הגעת בקשתו ליעדה. על המועמד לשמור העתק מהמסמך שנשלח.
  דמי ההרשמה אינם מוחזרים

  ביטול לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד:

  מועמד שהחליט לבטל הרשמתו יודיע על כך לרכז/ת המחלקה שאליה התקבל באמצעות מערכת הפניות, בדוא”ל או בפקס, או למדור ייעוץ לימודים באגף השיווק. יש לציין סיבת ביטול הביטול, וכן תאריך הבקשה. באחריות המועמד לוודא הגעת בקשתו ליעדה. על המועמד לשמור העתק מהמסמך שנשלח. בנוסף יש לעדכן בבקשה את מדור שכ”ל והנהלת מעונות הסטודנטים, במידה שהמועמד נרשם למגורים במעונות. החזר מקדמת שכ”ל על פי תקנון שכ”ל.

  רישום מחודש:

  מועמד אשר יבטל הרשמתו או שקיבל הודעת דחייה ויבקש להירשם לסמסטר אחר – יהיה חייב להגיש את מועמדותו בשנית ולעמוד בתהליך ההרשמה מחדש (העברת רישום מסמסטר אחד לסמסטר העוקב – אינו מצריך תשלום חוזר של דמי הרישום). לצורך כך יש ליצור קשר עם רכזת המחלקה במכללה.

 • עדכוני ציונים

  מועמד אשר שיפר את ציוני הבגרות ידאג להעבירם ליועצת המחלקה באמצעות מערכת הפניות, בדוא”ל או במשלוח פקס: 03-9066162, (חשוב לציין בראש המסמך את שם המועמד, ת”ז ושם המחלקה אליה מבקש להתקבל).
  יש להעביר ציון סופי בלבד – תתי ציונים לא יתקבלו.
  גיליון ציונים ללא חותמת של משרד החינוך (אינטרנט, בית ספר וכדומה) – לא יתקבל.

  המלצה

  ניתן לזרז את העברת הציונים ממשרד החינוך על-ידי פנייה להנהלת בית ספר התיכון שבו התקיימו הלימודים, בצירוף מכתב המאשר את היותך מועמד ללימודים במכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל. בתי הספר מטפלים בבקשת הזירוז בתחילת חודש מרץ בכל שנה.
  לאחר הגשת הציון המשופר יתקיים דיון מחדש בקבלתך בהתאם למצב הקבלה במחלקות השונות.

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות