arr_left.svg

פעמי עתידים: מה תרצה להתחיל ללמוד?

אפשרויות רישום נוספות

רישום באמצעות מרכז ייעוץ

לקביעת פגישת ייעוץ ניתן לפנות לטלפון 1-800-600-660

באמצעות שליחת מסמכים בווטצאפ

שליחת מסמכים בווטסאפ למספר: 054-6002990

מהלך הטיפול בבקשות המועמדים ללימודים

 • דיון בעדיפויות

  בערכת הרישום בסעיף "מסלולי לימוד מבוקשים" יש מקום לרשימת שתי עדיפויות. רצוי למלא את שתי העדיפויות. במידה ובמחלקות מסוימות יש התמחות/מחלקה יש צורך לציין את ההתמחות הנבחר/ת. לדוגמה: הנדסת תעשייה וניהול – התמחות במערכות מידע.

  • במידה והמועמד מתקבל לעדיפות הראשונה שציין – יישלח לסטודנט מכתב קבלה ויופסק דיון הקבלה לגבי העדיפויות הנוספות שציין.
  • במידה ולא התקבל לעדיפות הראשונה שאותה ציין בערכת ההרשמה עקב מכסת מקומות מוגבלת/נתונים לא תואמים, התיק יועבר באופן אוטומטי לעדיפות השנייה שאותה ציין המועמד.
 • ביטול ההרשמה

  ביטול לאחר תשלום דמי רישום בלבד:

  מועמד אשר התקבל ללימודים, והחליט לבטל הרשמתו (טרם תשלום מקדמת שכר לימוד) יודיע על כך לרכז/ת המחלקה שאליה התקבל באמצעות מערכת הפניות, בדוא"ל או בפקס, או למדור ייעוץ לימודים באגף השיווק. יש לציין סיבת ביטול הביטול, וכן תאריך הבקשה. באחריות המועמד לוודא הגעת בקשתו ליעדה. על המועמד לשמור העתק מהמסמך שנשלח.
  דמי ההרשמה אינם מוחזרים

  ביטול לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד:

  מועמד שהחליט לבטל הרשמתו יודיע על כך לרכז/ת המחלקה שאליה התקבל באמצעות מערכת הפניות, בדוא"ל או בפקס, או למדור ייעוץ לימודים באגף השיווק. יש לציין סיבת ביטול הביטול, וכן תאריך הבקשה. באחריות המועמד לוודא הגעת בקשתו ליעדה. על המועמד לשמור העתק מהמסמך שנשלח. בנוסף יש לעדכן בבקשה את מדור שכ"ל והנהלת מעונות הסטודנטים, במידה שהמועמד נרשם למגורים במעונות. החזר מקדמת שכ"ל על פי תקנון שכ"ל.

  רישום מחודש:

  מועמד אשר יבטל הרשמתו או שקיבל הודעת דחייה ויבקש להירשם לסמסטר אחר – יהיה חייב להגיש את מועמדותו בשנית ולעמוד בתהליך ההרשמה מחדש (העברת רישום מסמסטר אחד לסמסטר העוקב – אינו מצריך תשלום חוזר של דמי הרישום). לצורך כך יש ליצור קשר עם רכזת המחלקה במכללה.

 • שינוי מסלולי ההרשמה

  מועמד המבקש לשנות את מסלולי ההרשמה אליו נרשם, יגיש בקשה בכתב – באמצעות מערכת הפניות, בדאו"ל או במשלוח פקס 03-9066162. לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר או במרכז הטלפוני את נתוני הקבלה הנדרשים.
  – לא תתקבלנה בקשות לשינוי למסלולים שההרשמה אליהם הסתיימה.

 • עדכוני ציונים

  מועמד אשר שיפר את ציוני הבגרות ידאג להעבירם ליועצת המחלקה באמצעות מערכת הפניות, בדוא"ל או במשלוח פקס: 03-9066162, (חשוב לציין בראש המסמך את שם המועמד, ת"ז ושם המחלקה אליה מבקש להתקבל).
  יש להעביר ציון סופי בלבד – תתי ציונים לא יתקבלו.
  גיליון ציונים ללא חותמת של משרד החינוך (אינטרנט, בית ספר וכדומה) – לא יתקבל.

  המלצה

  ניתן לזרז את העברת הציונים ממשרד החינוך על-ידי פנייה להנהלת בית ספר התיכון שבו התקיימו הלימודים, בצירוף מכתב המאשר את היותך מועמד ללימודים במכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל. בתי הספר מטפלים בבקשת הזירוז בתחילת חודש מרץ בכל שנה.
  לאחר הגשת הציון המשופר יתקיים דיון מחדש בקבלתך בהתאם למצב הקבלה במחלקות השונות.

   

טופס צד

טופס צד

מלא פרטייך ויועץ לימודים יחזור אלייך בהקדם

שינוי גודל גופנים
ניגודיות